Activiteiten

07-04-2019 introrit 2018
12-04-2019 Clubavond
28-04-2019 Halve dagrit middag
03-05-2019 Avondrit (100 km)
10-05-2019 Clubavond

Buienradar

Bezoekers

Vandaag:
Gisteren:
Deze maand:
Vorige maand:
Dit jaar:
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 

Motor- en Toerclub "de Koppeling" is een merkonafhankelijke club. Als vereniging organiseren wij de meest uiteenlopende activiteiten op het gebied van vooral veilig motorrijden. Hoe wij dit doen voor onze leden kun je vinden op onze site.

 

Privacy Statement

MTC- de Koppeling

Privacy Statement

MTC- de Koppeling verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste zaken over de verwerking van persoonsgegevens door MTC- de Koppeling.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd. Wanneer ( een combinatie van ) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden speken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt MTC- de Koppeling persoonsgegevens ?

MTC- de Koppeling verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers/ donateurs van MTC- de Koppeling.
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij MTC- de Koppeling.

Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Verantwoordelijk is het (dagelijks) bestuur. De persoonsgegevens worden verwerkt door het secretariaat en de penningmeester. Daarnaast wordt door de Toercommisie,  Aktiviteitencommissie en de redactie van specifieke informatie gebruik gemaakt.

Waarvoor verwerkt MTC- de Koppeling persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van MTC- de Koppeling of een andere relatie met ons hebt of aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, en je documenten sturen over het functioneren van onze club.

Als je eenmaal lid of relatie van MTC- de Koppeling bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je en vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie doeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een activiteit. Of als je bent aangesloten bij een groeps app. Ook in het clubblad staan verhalen waar je naam of geboorte datum vermeld kan worden. Foto’s voor de website en facebook horen hier ook bij. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken, bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, of betaling voor een activiteit.

Verwerkt MTC- de Koppeling ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid.

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens? Nee.

Hoe gaat MTC- de Koppeling met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je krijgt een kopie van je inschrijfformulier met alle gegevens die we van je hebben. Daarnaast kan het bestuur, Secretaris, Penningmeester, bij je gegevens welke nodig zijn voor het functioneren van onze club. Dat kan bijvoorbeeld het adres en telefoonnummer zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De secretaris kan je gegevens muteren, aanpassen en/ of verwijderen bij beëindiging van je lidmaatschap.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen MTC- de Koppeling

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je opgeeft voor een clubavond en daarvoor je contact gegevens direct uit de leden administratie worden opgehaald. Of als je een functie krijgt binnen de club, met toestemming van de leden. MTC- de Koppeling kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistisch informatie zoals leden aantallen over de jaren heen, juist te kunnen interpreteren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is MTC- de Koppeling gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen en klachten over de verwerking van persoonsgegevens door MTC- De Koppeling kun je terecht bij de secretaris/ Penningmeester.