Corona en Bikkelrit

Beste mensen,

Waar we al bang voor waren is toch gebeurd. We zullen dit seizoen eindigen zoals we ook begonnen zijn.
Afgelopen week werd ik benaderd door het bestuur dat zij overleg hadden
gehad over de op stapel staande Bikkelrit.
Inmiddels hadden ze het persmoment van het Kabinet gehoord en daaruit kan eenieder destilleren dat er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk een verlenging van de maatregelen aan zit te komen.
Dus mochten we nog de hoop hebben dat de horeca open zou gaan, dan is die gedachte nu wel vervlogen. En met name de horeca hebben we nodig tijdens de Bikkelrit.
Waar je in de zomer je koffer nog een keer vol kunt gooien met koffie en
broodjes en onderweg een bankje kan zoeken om dit te nuttigen, is dat in
november geen aantrekkelijk alternatief. Al zeer zeker niet bij een rit van
400 km.
Dit alles bij elkaar genomen, heeft het bestuur doen besluiten om ook de
laatste rit van het seizoen, de Bikkelrit, als clubrit te cancelen.
Het is bijzonder jammer, maar het is niet anders. Mochten er nog vragen of
opmerkingen zijn, dan horen we die graag.

Namens het bestuur en de toercommissie,

Dirk Timmerman.